Voortgang werkzaamheden

Donderdag 18 juni werd de laatste paal geslagen en inmiddels is het koppensnellen ook afgerond.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de bekisting ten behoeve van de fundering.

Vacature duizendpoot