Voortgang werkzaamheden

Donderdag 18 juni werd de laatste paal geslagen en inmiddels is het koppensnellen ook afgerond.
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de bekisting ten behoeve van de fundering.