Maatwerk voor infrastructuur: realisatie Westfrisiaweg

Veel van onze projecten bestaan uit langlopende samenwerkingsverbanden. Naast woning- en utiliteitsbouw, zijn we ook betrokken bij projecten op het gebied van infrastructuur. Een van onze recente projecten op dit gebied is onze bijdrage aan de totstandkoming van de Westfrisiaweg, in opdracht van Heijmans Civiel BV.

Deze weg bestaat uit de nieuwe provinciale wegen N194 en N307 tussen Heerhugowaard en Enkhuizen, met een aansluiting op de verbinding van het IJsselmeer naar Harderwijk. Een tracé van lokaal en regionaal belang, dat verkeer door de dorpen omleidt en een alternatieve verbinding biedt tussen Noord-Holland en het oosten van het landEenheid qua kleur, verscheidenheid in afmetingen

Voor de realisatie van deze nieuwe verbinding leverden wij de prefab betonnen randliggers, opzetstukken en voorzetwanden. In totaal gaat het om 1500 elementen, maar wel in maar liefst 425 unieke vormen. Ook de prefab rotondeblokken hebben afwijkende vormen, omdat geen enkele rotonde precies hetzelfde is.

Uitdagend project

Voor het project was het om praktische redenen, zoals de nabijheid van de bebouwing, wenselijk om slanke elementen te fabriceren. Ook speelde de architectuurvisie van Frank Immerzeel, van Immerz stedenbouw en architectuur, hierbij een rol. Het doel was om het landschap zo min mogelijk te verstoren. Onze bedrijfsleider Henry van Hulst vertelt: “Voor ons is ieder element in feite altijd een sierelement. Voor het fabricageproces pasten we standaard Hoogovencement toe voor een lichte kleur. Verder zorgde ons team voor schone mallen met niet te veel ontkistingsvloeistof, zodat het beton niet vervuild raakte. Door dezelfde receptuur te gebruiken en oog te houden voor continuïteit in het gebruik van grondstoffen, werd een constante kwaliteit gegarandeerd.”

Westfrisiaweg nu gereed

Het project is, binnen de afgesproken tijd, nu afgerond: eind november werd het laatste stukje tracé opengesteld voor gebruik. Wij kijken, samen met onze opdrachtgever en de andere betrokken partijen, terug op een voorspoedig verlopen project. Qua productie, logistiek en montage is het proces soepel geweest. Wij zijn trots dat dit complexe en omvangrijke project, mede dankzij onze bijdrage, succesvol is gerealiseerd.

Vacature duizendpoot