Klant aan het woord: Vink Bouw uit Nieuwkoop

Vink Bouw

Over Vink Bouw

In onze rubriek “Klant aan het woord” gaan we in gesprek met onze relaties. In onze branche moet je letterlijk op elkaar kunnen bouwen. Juist daarom is het prettig dat we met verschillende bouwbedrijven een goede en langdurige werkrelatie hebben. Dit keer blijven we dicht bij huis en spraken we met Bas Kok, projectleider bij Vink Bouw, gevestigd in Nieuwkoop.

Vink Bouw typeert zichzelf als “ondernemende bouwer” en richt zich zowel op woningbouw als op utiliteitsbouw voor bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen. Vink Bouw is een ondernemende bouwer die volledig in eigen beheer ontwikkelt, dan wel participeert in de ontwikkeling van de projecten die zij bouwen. Bij het bedrijf werken ruim 100 mensen. Er is sprake van een platte organisatiestructuur en een open cultuur. Deze visie strekt zich ook uit tot onderaannemers en leveranciers, die bij Vink Bouw als partners worden beschouwd. Een eerlijke en prettige samenwerking met hen, ziet de organisatie als een belangrijke factor in het welslagen van een project. Riboton is al geruime tijd bij diverse projecten van Vink Bouw betrokken als prefab betonspecialist en -leverancier.

In welke vorm werkt Vink Bouw samen met Riboton?

Dat hangt sterk van het project af. Wij gaan hier - uiteraard - pragmatisch mee om. Wanneer het een project is dat mede-ontwikkeld wordt door derden, is Riboton een van de partijen die we benaderen om het project zo goed mogelijk te realiseren. Regelmatig, bijvoorbeeld bij een eigen ontwikkeling, zitten wij ook al in een veel vroeger stadium met elkaar om de tafel en nemen ze ook deel aan het bouwteam.
Wat is de rol van Riboton in het bouwteam? Zijn ze betrokken tijdens de VO-fase (voorlopig ontwerp) of tijdens DO (definitief ontwerp)?
Wat voor project het ook is: een ontwerp dient uitvoerbaar en betaalbaar te zijn, en volledig de behoeften te vervullen van de opdrachtgever én eindgebruiker. Riboton kan, vanuit hun specialistische kennis op het gebied van prefab beton, adviseren op het gebied van haalbaarheid. Daarbij spelen zowel de eisen op het gebied van constructie, als de esthetische afwerking een rol. Er is, op beide fronten, heel veel mogelijk op het gebied van prefab beton. In goed overleg met alle bouwteamleden komen we vaak tot nieuwe inzichten hoe iets nog mooier en efficiënter kan worden uitgevoerd.

Zijn er projecten waarin jullie momenteel met Riboton samenwerken?

Een van de actuele projecten is de realisatie van het vooruitstrevende “Hortus” in Wijk bij Duurstede: 65 woningen die volledig energieneutraal gaan functioneren. Ook in Delft, in de Spoorzone, werken we samen. Hier realiseren wij CPO-appartementen (collectief particulier opdrachtgeverschap).  
 
Wij wensen Vink Bouw veel succes toe met alle lopende en aankomende projecten en danken hen voor hun vertrouwen en de prettige samenwerking.

Vacature duizendpoot