Campus Deltares in Delft

Keerwanden en taludranden

Voor de inrichting van de campus heeft Riboton 64 stuks keerwanden geproduceerd met een totale lengte van 300 m1. Naast de keerwanden leverden we ook 44 taludranden met een totale lengte van 120 m1, in drie varianten.

Elf keerwanden met bijzonder reliëf

Elf van de keerwanden hebben een bijzonder esthetisch aspect: ze zijn afgewerkt met een fraai reliëf. Wereldwijd werkt Deltares aan slimme innovaties, oplossingen en toepassingen voor mens, milieu en maatschappij, waarbij ze zich voornamelijk richten op delta’s, kustregio’s en riviergebieden. De reliëfs sluiten aan bij dit onderzoeksthema en tonen, in zes varianten, een bekend deltagebied, waaronder uiteraard Nederland.

Uniek procedé met Graphic Concrete®

De reliëfs zijn deels tot stand gekomen met behulp van de vernieuwende Graphic Concrete® techniek, die het mogelijk maakt om verfijnde patronen, structuren en afbeeldingen in de oppervlakte van het beton aan te brengen. Voor een zo realistisch mogelijke weergave van de delta’s zijn delen van het reliëf verdiept aangebracht met behulp van uitgewassen beton. Hiervoor werkten we samen met Compañero, onze partner voor betonstructuren. Ook voor hen was dit een nieuwe vorm van werken. Het eindresultaat bestaat uit elf levendige én levensechte reliëfs, die zeer getrouw de delta’s voorstellen.

Eind september 2018 is de nieuwe campus van Deltares officieel geopend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen. Met trots kijken we terug op onze bijdrage aan dit vernieuwende, uitdagende en mooie project.

Vacature duizendpoot